е-магазин

Ефект при промишлено приложение

1. за металорежещи машини:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините в триещите се повърхности и в направляващата рама, редукторите, валовете и шпинделните възли;
 • възстановяване параметрите на прецизност на струга до номиналните;
 • намаляване нивото на шума и вибрациите;
 • повишаване на налягането и стабилизиране работата на хидравликата;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 30%.

2. за компресори от различен тип и предназначение:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините в коляно-мотовилковите механизми ( КММ );
 • отстраняване овалността и конусовидността в буталната група ( вкл. ризите);
 • възстановяване на износените повърхности до 0,5 мм;
 • повишаване налягането на маслото;
 • намаляване нивото на шума и вибрациите;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 25%.

3. за промишлени редуктори, скоростни кутии и трансмиси:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините и повишаване на повърхностната твърдост на работните повърхности (до НV-500 кг/мм2) на зъбните и червячни предавки и лагерите от всички видове;
 • намаляване работната температура на маслото;
 • намаляване нивото на шума и вибрациите;
 • възстановяване износените повърхности до 1,05 мм;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 35%.

4. за промишленни и тягови вентилатори:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините между вала и лагера;
 • намаляване нивото на шума и вибрациите;
 • възстановяване износените повърхности до 0,05 мм;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 15%.

5. за масленни помпи и хидромотори от всякакъв тип:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините и повишаване на повърхностната твърдост на работните повърхности (до 450 кг/мм2)
 • повишаване налягането и увеличаване КПД;
 • намаляване работната температура на маслото;
 • възстановяване износените повърхности до 0,1 мм;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 15%.

6. за преси, чукове и щампи:

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините на направляващите;
 • повишаване налягането, намаляване работната температура на маслото и стабилизация работата на хидравликата;
 • възстановяване износените повърхности до 0,2 мм;
 • намаляване потреблението на електроенергия до 30%.

7. за горивоподаващи механизми ( ТНВД ):

 • отстраняване на износването и намаляване на хлабините и повишаване на повърхностната твърдост на работните повърхности (до 450 кг/мм2)
 • възстановяване износените повърхности до 0,05 мм;
 • намаляване разхода на гориво над 15%;
 • стабилизация режима на работа.

8. за прокатни и други валове:

 • отстраняване на износването и повишаване на повърхностната твърдост на работните повърхности (до 450 кг/мм2);

9. за лагери от всички видове:

 • отстраняване на износването и възстановяване износените повърхности до 0,02 мм;
 • повишаване на повърхностната твърдост на работните повърхности (до HV 500 кг/мм2);

Освен това, прилагането на ХАДО-технологията за ремонт и възстановяване на посочените механизми позволява:

 • значително да се увеличи срок на експлоатация при работа в условита на висока температурa (до 300 oС) и в агресивна среда от 3 до 10 пъти;
 • да се заменят плановите ремонти с профилактически по ХАДО-технологията;

   Ремонта и възстановяването на механизмите се извършва по време на нормалната експлоатация, т.е. постигат се значителна икономия на време и разходи за извършване на ремонт.