е-магазин

Ефект върху транспортните средства

Новите детайли на възлите и механизмите след обработване по XADO® – технология получават уникална износоустойчивост. По-специално, постигат се следните резултати:

1. за нов двигател:

 • икономия на гориво над 5% спрямо заводската стойност;
 • снишаване на съдържанието на CO, CH в отработените газове 10 пъти; ( степен на пречистване CO – 24%, CH – 88% ). / Резултатите са получени при изпитание на нов автомобил с катализатор /;
 • защита от износване при аварийно изтичане на маслото;
 • снижаване на качествените изисквания за маслото и увеличаване на срока за експлоатация между смените на маслото;

2. за нова трансмисия и редуктори:

 • икономия на гориво до 15% спрямо заводската стойност; предимно при автомобили с пълно задвижване ( 4×4, real time 4×4 ).
 • Износените детайли на възлите и механизмите след обработване по ХАДО-технологията получават уникална износоустойчивост, възстановяват се щатните им размери и геометрия.

По-специално, достигат се следните резултати:

1. за двигател:

 • отстраняване на хлабините в цилиндрово-буталната група;
 • отстраняване на елипсовидноста на цилиндрите и валовете до заводските размери;
 • изравняване на компресията по цилиндри и довеждане до заводската стойност;
 • изравняване разход на горивото с този на нов двигател, а често и по-нисък;

2. за трансмисия:

 • снижаване на шума и вибрацитте;
 • възстановяване на геометрията;
 • запълване и отстраняване (пълно) на шуплите.

3. за хидроусилвател:

 • намаляване на хлабините;
 • отстраняване на бумтене и виене.

4. за лагери и шарнири на равни ъглови скорости:

 • възстановяване до заводските размери при степен на износване до 80%;
 • изключване на заклинване от възел;
 • възможност на експлоатация в пясъчна и други агресивни среди.