е-магазин

Влияние

Изследванията на повърхностите на триещи се двойки, обработени според XADO® – технология показаха следните резултати:

  • Микротвърдост: до 500 кг/мм2
  • Напрежение при натиск: 250 кг/мм2
  • Грапавост (Ra): до 6 мк м
  • Висока корозионна устойчивост.

Именно така се достига минимален коефициент на триене и повърхностите получават уникални потребителски характеристики:

  • възможност за експлоатации без масло;
  • удължаване срока за експлоатация.

Използването на XADO® – технология ще позволи занапред:

  • да се откажем в редица случаи от традиционни заздравяващи обработки;
  •  да се заместят яки и скъпоструващи сплави с обичайна стомана.

Продуктите за обработка по XADO® – технология са във формата на гелове и смазки. Доставят се в пакетиран вид за търговията на дребно, а също така и в опаковки за промишлено приложение.
Понастоящем е възможна месечна доставка на продукцията в количество необходимо за пълното обработване на над 200 000 леки автомобила и огромен брой промишлени механизми.

Извънредната простота на използване позволява да се извършва третиране с необходимото количество гел ( смазка ) на съответния възел и в процеса на нормална експлоатация ( без ремонт !!!) да се достига желания резултат.