е-магазин

Приложение

Какво е XADO® – технология ?

Съществуващите в света масови технологии за производство на отделните детайли от възли и механизми не позволяват да се спазват абсолютно точно зададени размери и да се получи идеално качество на триещите се повърхности. Ето защо за съблюдаване и оценка на точността на изработка е приета система от допуски, т.е. всички нови, а още повече отчасти износени детайли на възли и механизми са несъвършенни. Още от началния пуск в експлоатация повърхността на триещите се двойки започва да се разрушава.

Ние предлагаме уникалната XADO® – технология, която оригинално и извънредно просто решава проблема на триене. По пътя на въздействие върху конкретна триеща се двойка в режим на нормална екплоатация, ние достигаме оптимално свързване на детайлите, което осигурява най-малкото възможно за тази система триене.

XADO® представлява многокомпонентна ситноразпределена смес от природни минерали, добавки и катализатори. Най-важната особеност на състава се състои в това, че компонентите му са способни да създават повърхностен слой на метала в зоните на триене и контакт с металокерамичен защитен слой.