е-магазин

Резултати

Направените многобройни тестове, както сертификатите и патентите, свидетелстват за следните резултати от прилагането на продуктите на XADO® – технология:

– Възстановяване и защита на всички триещи се метални части в автомобила;

– Увеличаване и възстановяване на компресията в цилиндрите;

– Увеличаване на мощността на двигателя ;

– Намаляване разхода на гориво от 5% до15% по време на движение и до 30% на празен ход;

– При аварийно изтичане на маслото има възможност за пробег на автомобила до 300 км. с препоръчителна скорост до 60 км/ч без никакви поражения върху двигателя.

– Гарантиран пробег без ремонт от 70 000 км. до 100 000 км. в резултат от металокерамичното покритие;

– Намаляване разхода на масло и увеличаване на налягането му до номинални стойности;

– Намаляване на нивото на шума и вибрацията до 10 пъти;

– Удължаване на живота на автомобилните части от 2 до 3 пъти;

– Гарантирана икономия от текущи ремонти от 5 до 20 пъти.;

– Предпазване от негативните ефекти на т.н. “студен старт“ ;

 

Ето и малка част от  тестовете, които сме направили :

 

Мини Марица Изток

 Протокол ДЕТ  Протокол Комацу

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

АРБ на МВР

 Протокол Лада
 Протокол Шкода

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

ГУВС

 Протокол Камаз
 Протокол Мерцедес

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

МГУ

 Протокол  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Райкомерс

 Протокол  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Комсед

 Протокол