е-магазин

За цилиндри

Гел ревитализант за цилиндри – 34 лв.

   Резултати от приложението на ХАДО–технология® при третиране на цилиндри:

  • Възстановява в оптимални размери износените метални детайли на цилиндро-буталната група и коляновият вал;
  • Увеличава и изравнява компресията в цилиндрите до номинални стойности;
  • Възстановява мощността на двигателя;
  • Премахва драскотини и следи с дълбочина до 0,1 мм.;
  • Възстановява геометрията на цилиндрите;
  • Възможност за обработка на само един цилиндър.
  • Икономия на гориво в работен режим до 15% и на празен ход до 20%;
  • Увеличава налягането на маслото;
  • Предпазва двигателя от негативните последствия на т.н.“студен старт“;
  • Снижава шума и вибрациите до 10 пъти;

   Методика на обработване с «гел-ревитализант ХАДО» на цилиндри на двигатели с вътрешно горене.

На обработване се подлагат всички видове цилиндро-бутални групи на ДВГ, детайлите на които нямат 100%-ово износване и макромеханични повреди.
Защитното металокерамичното покритие се формира на металната повърхнина, изпълнена от всякакви сплави.
Ако износването на детайлите от цилиндро-буталната група се доближава до 100%, е необходимо да се заменят разрушените детайли.
Да се прилага избирателна ревитализация на цилиндрите на леки и товарни автомобили. При диаметър на цилиндра по-голям от 120 мм е необходим повторен цикъл на ревитализация.
Ефективен метод за прилагане в двутактови двигатели (мототехника, лодочни мотори, бензинорезачки, скутери и т.н.) е с добавяне на още една тубичка в горивото.
При диагностика да се обръща внимание на регулировката и изправността на клапановия механизъм!

Обработването на цилиндро-буталните групи на ДВГ се извършва с гел-ревитализант ХАДО за възстановяване на цилиндри в един етап по следната методика:

1. Двигателят се загрява до работна температура.
2. Изважда се свещта от цилиндъра, отстраняват се кабелите – централния кабел от датчика на разпределителя на запалването и от комутатора.
3. За двутактови двигатели да се намести буталото в горна мъртва точка (за да се избегне попадане на гел във всмукателните и изпускателните отвори).
4. Изтисква се съдържимото на тубичката в цилиндъра по такъв начин, при който гел да попадне върху стената на цилиндъра, а не върху буталото.

Забележка!
За труднодостъпни места използвайте медицинска спринцовка с нахлузена на нея гъвкава тръбичка. При това положение съдържанието на тубичката може да бъде разредено с 5-10 мл моторно масло.

Внимание!!!
За да се избегне хидравличен удар, общият обем на течността, въведена в цилиндъра, не трябва да превишава 20 мл.

5. Да се обезпечат 15-20 хода на буталото (с манивела, буксировка, въртене на свободно висящо водещо колело или по друг начин).
6. Да се завие свещта в цилиндъра и 3-4 пъти да се включи стартера за 3-4 сек на интервали от по 15-20 сек.
7. За двутактови двигатели да се разреди съдържанието на още една тубичка с 5-10 мл моторно масло и да се влее в горивния резервоар.
8. Да се съединят кабелите – централния към датчика на разпределителя на запалването и към комутатора и, включвайки двигателя, да се остави двигателя да работи на празен ход в продължение на 15 минути.
9. Да се екслоатира в обичаен режим.
10. Обработването се счита за завършено след 30 часа работа на двигателя (или около 1000 км пробег).