е-магазин

За хидравлика

Гел ревитализант за хидравлика – 38 лв.

Резултати от приложението на гел ревитализант за хидравлика:

  • Възстановява износените метални детайли на хидравличната система;
  • Образува металокерамично покритие на тялото на клапаните и рейката и ги защитава от последващо износване;
  • Премахва повърхностните драскотини и дефекти по детайлите на хидравликата;
  • Намалява шума и вибрациите от хидравличната помпа;
  • Намалява натоварването на волана;

 Методика на обработване с «гел-ревитализант ХАДО» на хидроусилвателя на кормилното устройство на автомобила :

Ревитализантът е съвместим с хидравличните масла ATF: Type A, Type F, Dexron, Mercon и специални LHM, не встъпва с тях в химични реакции и не изменя техния вискозитет.

При диагностика да се обърне внимание на съосността на каналите на вала. Несъосността предизвиква шум на ремъка задвижващ помпата.

Мръсен филтър на резервоарчето може да намали ефективността на ревитализация.

Ред на обработването на хидроусилвателя на кормилното устройство :

1. Гел-ревитализантът ХАДО за хидроусилвател на кормилното устройство се налива в резервоарчето на хидроусилвателя в количество съгласно Таблица 4. Преди това трябва да се провери работното ниво на маслото.

Таблица 4. Норми на разход на гел-ревитализант ХАДО за хидроусвател на
кормилното устройство

Обем на маслената система, л

Количество тубички  от 9 мл, бр.

Схема на обра­бот­ване

1 – 2

1

еднократно

2 – 5

2

еднократно

5 – 8

3

еднократно

2. След нанасяне на гел-ревитализант ХАДО за хидроусилвател да се върти волана на кормилното устройство в течение на 5-10 минути.

3. Ревитализацията се счита за завършена след 50 часа работа на механизма (около 1500 км. пробег).

Забележки :

– Характерен признак за началото на ревитализацията е подобрение в работата на кормилното устройство (намаляване усилието за въртене на волана, точност на работа, намаляване на шума) още от първите километри на пробега.
– Ако след 100 – 200 км  пробег не настъпи подобрение в работата на механизма, то най-вероятната причина за това се явява грешна диагностика.