е-магазин

За ръчни скорости и диференциали

 РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА СКОРОСТНИ КУТИИ И РЕДУКТОРИ – 38 лв.

Резултати от приложението на ХАДО–технология® за скоростни кутии и редуктори:

  • Възстановява в оптимални размери /до 1.6 мм./ износените метални детайли на скоростните кутии, диференциалите и трансмисиите;
  • Премахва шума от т.н. „виене в скоростната кутия”
  • Улеснява превключването на скоростите;
  • Премахва повърхностни дефекти и драскотини по детайлите на редукторите;
  • Снижава работната температура на маслото;
  • Удължава експлоатационният живот на редукторите;
  • Безпроблемен пробег до 300 км. при изтекло трансмисионно масло с препоръчителна скорост до 60км/ч.

Методика на обработване с «гел-ревитализант ХАДО» на редуктори на трансмисии, раздатъчни и скоростни кутии на автомобили

На обработване се подлагат редуктори, раздатъчни и скоростни кутии, детайлите на които нямат 100%-ово износване и макромеханични повреди. Ако механизмът се намира в критично състояние е необходимо да се заменят разрушените детайли.

В скоростната кутия, раздатъчната кутия или редуктора на задния или предния мост се вкарва гел-ревитализант ХАДО за редуктори и КПП (скоростни кутии) в следното количество (виж таблица 2):

Таблица 2.    Норми на разход на гел-ревитализант ХАДО за редуктори и КПП (скоростни кутии) на автомобили

Обем на маслената система, л

Количество тубички   от 9 мл, бр.

Схема на обра­бот­ване

1 – 2

1

еднократно

2 – 5

2

еднократно

5 – 8

3

еднократно

8 – 11

4

еднократно

11 – 15

5

еднократно

Ревитализацията се счита за завършена след 50 часа работа на механизма (около 1500 км пробег).

Забележки:

– Характерен признак за началото на ревитализация е намаляване на шума в механизма още от първите километри на пробега. Ако намаляването на шума (подобряване на работа на механизма) в някой момент спре, това е признак за силно износване на механизма – препоръчителната доза трябва да бъде удвоена.

– Ако след 100 – 200 км  пробег не настъпва подобряване на работата на механизма, то най-вероятната причина за това се явява грешна диагностика.

– Да НЕ се прилага в АВТОМАТИЧНИ скоростни кутии!