е-магазин

За мотори, скутери и двигатели до 1000 куб.см.

Гел ревитализант Xado Moto – 28лв.

   Резултати от приложението на гел ревитализант за малки двигатели:

  • Възстановява и защитава срещу износване триещите се повърхности на детайлите в малки двигатели до 1000 куб.см.;
  • Предпазва двигателя от негативните последствия на т.н.“студен старт“;
  • Увеличава и изравнява компресията в цилиндрите до номинални стойности;
  • Намалява разхода на гориво;
  • Увеличава мощността на двигателя;
  • Снижава шума и вибрациите;
  • Намалява изхвърлените вредни газове (СН,CO и СО2) от 2 до 5 пъти;

   Методика за обработка на мотори, скутери и двигатели до 1000 куб.см.

На обработка подлежат двигатели на всички мотори и скутери с работен обем до 1000 куб.см., двутактови и четиритактови двигатели с вътрешно горене, джетове, моторни лодки, двигатели на моторни тримери, косачки за трева, електрически резачки и всички други битови машини, независимо дали са с комбинирана(бензин и масло) или отделна маслена система.

I. Обработка при комбинирана маслена система
Пълната обработка на двигателя се провежда в три етапа.
Първи етап:
1. Внесете съдържанието на една опаковка (4,5мл.) в пълен резервоар при загрят двигател до работна температура
2. Преминете към нормален режим на експлоатация.
Втори етап:
Извършва се след изразходване на наличното количество гориво в резервоара, като се спазва последователността на първия етап.
Трети етап :
Аналогичен на втория етап.

II. Обработка при разделена маслена и горивна система
Пълната обработка на двигателя се провежда в три етапа:
Първи етап:
1. Внесете съдържанието на една опаковка (4,5мл.) в маслената система на двигателя, загрят до работна температура
2.Пуснете двигателя да поработи на празен ход, но не по-малко от 15 мин.
3.Преминете към нормален режим на работа.
Втори етап:
Провежда се след изминаване на пробег от 150 – 250 км., след поставянето на първата опаковка, като се повтарят стъпките от първия етап.
Трети етап:
Аналогичен на втория етап.

Забележки:

1. Цялостната обработката на малките двигатели се счита за завършена след изминат пробег от 1 500 км. или 20 часа работа на двигателя.
2. При четири тактовите двигатели не е задължителна смяната на маслотo преди началото на обработката.
3. При обем на двигателя над 1000 куб.см е нужно да удвоите дозата.
4. Гел ревитализанта XADO е съвместим с всички видове добавки и кондиционери на метал независимо от последователността и времето на тяхното използване.