е-магазин

За ГНП /гориво-нагнетателна помпа/

 Гел ревитализант за ГНП – 38 лв.

Резултати от приложението на гел ревитализант за ГНП:

  • Възстановява и защитава срещу износване триещите се детайли на горивнонагнетателната помпа в дизеловия двигател.
  • Увеличава мощността на автомобила.
  • Защитава от некачествено гориво;
  • Изгражда метало-керамично покритие върху плужерния механизъм на ГНП и постига икономия на гориво;
  • Снижава шума и вибрациите;
  • Намалява количеството на вредните газове.

   Методика на обработване с «гел-ревитализант ХАДО» на горивонагнетателни помпи с високо налягане (ГНПВН)

На обработване се подлагат  всякакви работоспособни горивни помпи, които нямат  детайли със 100%-ово износване и макромеханични повреди.
Да се използва с гориво, съответстващо на сезона!
Допълнителни (нефабрични) филтриращи устройства могат да намалят ефективността на ревитализация.
Ред за обработване на горивонагнетателна помпа с високо налягане:
1. Да се изтиска съдържанието на една тубичка (9 мл) в горивен резервоар, съдържащ минимално количество  гориво.
2. Да се налее в резервоара 40-60 л. гориво.
3. Да се експлоатира автомобила в обичаен режим.
4. Ревитализацията се счита за завършена след 100 часа работа на механизма (около 3000 км  пробег).

Забележки:
– Характерен признак за началото на ревитализацията е подобрение в работата на механизма (немаляване на шума, вибрациите и пушека на изгорелите газове) още от първите километри на пробега.
– При силно износване на механизма е необходимо да се удвои препоръчителната доза.
– Ако след 100 – 200 км  пробег не настъпи подобрение в работата на механизма, то най-вероятната причина за това се явява грешна диагностика.

За дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили и други дизелови двигатели с голям обем, нормите на разход на гел “ревитализант ХАДО за ГНПВН” се пресмятат съгласно Таблица 3.

Таблица 3.    Норми на разход на гел-ревитализант ХАДО за ГНПВН за различни двигатели

Работен обем на дизелов двигател, литри

Количество тубички от 9 мл

на гел-ревитализант ХАДО за ГНПВН на горивен резервоар, бр.

0 – 5

1

5 – 15

2

15 – 30

3

30 – 75

4

75 – 100

5

100 – 140

6

140 – 175

7

175 – 200

8

200 – 225

9

225 – 260

10

260 – 300

11